Doelen Stellen, Doelen Halen

Inleiding

Na deze workshop kun je persoonlijke of professionele doelen zodanig formuleren en omzetten in acties, dat je vanzelf meer en betere resultaten gaat behalen! De workshop Doelen Stellen, Doelen Halen is een korte en actieve workshop waar de deelnemers op een informele manier leren hoe ze haalbare doelen kunnen formuleren door het stellen van de juiste vragen. Het geformuleerde doel wordt vervolgens omgezet in een projectplanning, wat direct toegepast kan worden.

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen zijn het outcome-model (NLP) en projectplanning. De deelnemers wordt van tevoren gevraagd om een doel aan te geven, wat we verder gaan uitwerken tijdens de workshop.

Vorm

De workshop bestaat uit theorie en uitleg, afgewisseld met praktische oefeningen. Hier komen de theorie en praktijk uit zowel NLP als projectmanagement bij elkaar. De onderwerpen zijn herkenbaar en direct toepasbaar. Er is volop ruimte voor eigen inbreng.

Resultaat

De deelnemer heeft kennis van de vragen die je kunt stellen om een doel te formuleren en heeft inzicht in de basisprincipes van projectplanning. De deelnemer gaat naar huis met een uitgewerkte doelstelling en een planning.

Voor wie

De workshop Doelen Stellen, Doelen Halen is bestemd voor medewerkers die moeite hebben om plannen en ideeën om te zetten naar haalbare resultaten.

Overig

De workshop duurt ongeveer 3 uur, onderbroken door een korte pauze, en vindt plaats op een locatie en tijdstip naar wens. Vanwege het persoonlijke karakter is het aantal deelnemers beperkt van 1 tot maximaal 6.
Yvonne van Lingen - Workshop Doelen Halen
Download: Factsheet Doelen Stellen, Doelen Halen

Doelen Stellen, Doelen Halen

Inleiding

Na deze workshop kun je persoonlijke of professionele doelen zodanig formuleren en omzetten in acties, dat je vanzelf meer en betere resultaten gaat behalen! De workshop Doelen Stellen, Doelen Halen is een korte en actieve workshop waar de deelnemers op een informele manier leren hoe ze haalbare doelen kunnen formuleren door het stellen van de juiste vragen. Het geformuleerde doel wordt vervolgens omgezet in een projectplanning, wat direct toegepast kan worden.

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen zijn het outcome-model (NLP) en projectplanning. De deelnemers wordt van tevoren gevraagd om een doel aan te geven, wat we verder gaan uitwerken tijdens de workshop.

Vorm

De workshop bestaan uit theorie en uitleg, afgewisseld met veel praktische oefeningen. Hier komen de theorie en praktijk uit zowel NLP als projectmanagement bij elkaar. De onderwerpen zijn herkenbaar en direct toepasbaar. Er is volop ruimte voor eigen inbreng.

Resultaat

De deelnemer heeft kennis van de vragen die je kunt stellen om een doel te formuleren en heeft inzicht in de basisprincipes van projectplanning. De deelnemer gaat naar huis met een uitgewerkte doelstelling en een planning.

Voor wie

De workshop Doelen Stellen, Doelen Halen is bestemd voor medewerkers die moeite hebben om plannen en ideeën om te zetten naar haalbare resultaten.

Overig

De workshop duurt ongeveer 3 uur, onderbroken door een korte pauze, en vindt plaats op een locatie en tijdstip naar wens. Vanwege het persoonlijke karakter is het aantal deelnemers beperkt van 1 tot maximaal 6. Download: Factsheet Doelen Stellen, Doelen Halen
Yvonne van Lingen Bedrijfscoaching | Training Yvonne van Lingen - Workshop Doelen Halen