De Kennis om te Delen

ZaVe-Secure

ZaVe-Secure Coaching is onderdeel van ZaVe-Secure Training | Advies. We bieden training en advies op het gebied van veiligheid.

Personal Coaching

ZaVe-Secure Coaching biedt begeleiding en coaching bij werk- gerelateerde vragen en problemen. Ook coaching in het Engels is mogelijk.

NLP

De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) geeft mensen inzicht in hun communicatie en hun handelen. Het helpt bij het nemen van beslissingen en het inrichten van je leven.

Coach

Yvonne is gecertificeerd NLP Master Coach en loopbaancoach. In haar begeleiding gebruikt ze, naast NLP- technieken, ook haar kennis en ervaring als docent en projectmanager in het bedrijfsleven.

Online Coaching

Heb je liever coaching op afstand, bijvoorbeeld vanuit huis? Dan biedt Online Coaching hiervoor de oplossing!

Duurzame inzetbaarheid

Met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, neem je de regie over je eigen loopbaan. Hoe kan je aan het werk blijven tot aan je pensioenleeftijd en uitval door ziekte of werkeloosheid voorkomen?

Hoe?

In enkele persoonlijke gesprekken kijken we samen naar je huidige werk, naar wat je kunt en leuk vindt en waar in de toekomst werk voor jou te vinden is. Al je plannen en acties vatten we samen in een ontwikkelingsplan.

Waarom?

De traditionele ‘baan voor het leven’ wordt steeds schaarser. Technologische ontwikkelingen, denk aan internet of robotisering, of de opkomst van de deeleconomie, zoals Uber of Airbnb, veranderen de inhoud van functies, maken ze overbodig of zorgen voor geheel nieuwe beroepen. Bedrijven en medewerkers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen en dat vraagt flexibiliteit en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Wanneer?

Zo vroeg mogelijk! Succesvolle medewerkers werken voortdurend aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Het is goed om eens per drie jaar een moment te nemen voor reflectie en om vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken.
Duurzame inzetbaarheid
Met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, neem je de regie over je eigen loopbaan. Hoe kan je aan het werk blijven tot aan je pensioenleeftijd en uitval door ziekte of werkeloosheid voorkomen?

Hoe?

In enkele persoonlijke gesprekken kijken we samen naar je huidige werk, naar wat je kunt en leuk vindt en waar in de toekomst werk voor jou te vinden is. Al je plannen en acties vatten we samen in een ontwikkelingsplan.

Waarom?

De traditionele ‘baan voor het leven’ wordt steeds schaarser. Technologische ontwikkelingen, denk aan internet of robotisering, of de opkomst van de deeleconomie, zoals Uber of Airbnb, veranderen de inhoud van functies, maken ze overbodig of zorgen voor geheel nieuwe beroepen. Bedrijven en medewerkers moeten zich aanpassen aan deze veranderingen en dat vraagt flexibiliteit en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Wanneer?

Zo vroeg mogelijk! Succesvolle medewerkers werken voortdurend aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Het is goed om eens per drie jaar een moment te nemen voor reflectie en om vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken.