NIEUWS

De vertrouwenspersoon moet meer zijn dan

een laatste redmiddel

fd.nl 07-03-2022 Nog nooit zijn vertrouwenspersonen zo gewild geweest. Organisaties die ze nog niet hebben, haasten zich er een te vinden. Goed bedoeld, maar zo’n vangnet is niet genoeg. ‘Als de werkcultuur niet verandert, kan een vertrouwenspersoon weinig doen.’ Om te voorkomen dat vertrouwenspersoon een excuusfunctie wordt, zouden organisaties moeten kiezen voor en-en, vindt Inge te Brake, van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, die 1700 leden telt. ‘Een klachtenprocedure, veel aandacht voor een veilige werksfeer en een vertrouwenspersoon als vangnet. Die heeft trouwens wel een adviserende en signalerende rol bij de directie en het managementteam. Voor zulk verantwoordelijk werk is het des te belangrijker dat de kwaliteit op peil is. Bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen is het aantal aanmeldingen voor een opleiding na Boos met 40% toegenomen. Dat is een goed teken, want niet elke vertrouwenspersoon was tot nu toe gecertificeerd. Lees het volledige artikel…

Werkgeversbeleid tegen seksueel

grensoverschrijdend gedrag

HR Rendement 21-01-2022 De onthullingen over The Voice of Holland maken duidelijk dat zelfs een grote werkgever tekort kan schieten in beleid tegen seksueel grensover- schrijdend gedrag. Met een aantal maatregelen kunnen werkgevers al zorgen voor een veiligere werkomgeving. Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun werknemers. Nog specifieker is de Arbowet, die de werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Seksuele intimidatie valt hier ook onder. Werkgevers moeten de aard en omvang van dit risico in kaart brengen en opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moeten ze, in overleg met de ondernemingsraad (OR), beleid ontwikkelen om seksuele intimidatie tegen te gaan. Werkgevers die niet aan hun zorgplicht voldoen, zijn mogelijk aansprakelijk voor eventuele (psychische) schade. Maar dat is slechts één van de vele nadelige gevolgen van een onveilige bedrijfscultuur. Lees verder…

Nu ook Microsoft Office trainingen

14-09-2021 Online trainingen op verschillende niveaus, die zelfstandig kunnen worden gevolgd, met begeleiding op afstand. Er zijn modules zijn op mbo-niveau 2. In deze modules komen de basisvaardigheden aan bod en de meestgebruikte functies van het programma. De basismodules zijn op mbo-niveau 3/4 en zijn veel uitgebreider dan de beginmodules. Hier gaat het om efficient leren werken met de verschillende programma’s. Voor iedereen die meer nodig heeft dan basis computervaardigheden zijn er de vervolgmodules op niveau 4. Zoals de beroepsgerichte trainingen Excel 2019 voor medewerkers in het financiële werkveld en Outlook 2019 voor administratieve en secretariële medewerkers. Tenslotte de MOS-modules (Microsoft Office Specialist). Deze staan voor kwaliteit en zijn een waardevolle aanvulling op elk cv. De trainingen kunnen zelfstandig en online gevolgd worden, met begeleiding op afstand. Zo is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de lesstof en de ingestuurde opdrachten worden nagekeken en van feedback voorzien. Lees verder…

Wat moet de werkgever doen aan PSA?

PW Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een van de oorzaken van werkstress en al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar wat is PSA nu precies en wat moet u volgens de Arbowet doen om PSA te voorkomen? De Arbowet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting: “factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken”. Concreet gaat het daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Lees verder…
VOOR PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
YvL Bedrijfscoaching | Training De Rode Eenhoorn 11 a | 1606 DA VENHUIZEN | 0228 75 1966 | www.yvl.nl © YvL 2022

NIEUWS

De vertrouwenspersoon moet meer zijn

dan een laatste redmiddel

fd.nl 07-03-2022 Nog nooit zijn vertrouwenspersonen zo gewild geweest. Organisaties die ze nog niet hebben, haasten zich er een te vinden. Goed bedoeld, maar zo’n vangnet is niet genoeg. ‘Als de werkcultuur niet verandert, kan een vertrouwenspersoon weinig doen.’ Om te voorkomen dat vertrouwenspersoon een excuusfunctie wordt, zouden organisaties moeten kiezen voor en-en, vindt Inge te Brake, van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, die 1700 leden telt. ‘Een klachtenprocedure, veel aandacht voor een veilige werksfeer en een vertrouwenspersoon als vangnet. Die heeft trouwens wel een adviserende en signalerende rol bij de directie en het managementteam. Voor zulk verantwoordelijk werk is het des te belangrijker dat de kwaliteit op peil is. Bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen is het aantal aanmeldingen voor een opleiding na Boos met 40% toegenomen. Dat is een goed teken, want niet elke vertrouwenspersoon was tot nu toe gecertificeerd. Lees het volledige artikel…

Werkgeversbeleid tegen seksueel

grensoverschrijdend gedrag

HR Rendement 21-01-2022 De onthullingen over The Voice of Holland maken duidelijk dat zelfs een grote werkgever tekort kan schieten in beleid tegen seksueel grensover- schrijdend gedrag. Met een aantal maatregelen kunnen werkgevers al zorgen voor een veiligere werkomgeving. Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun werknemers. Nog specifieker is de Arbowet, die de werkgevers verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Seksuele intimidatie valt hier ook onder. Werkgevers moeten de aard en omvang van dit risico in kaart brengen en opnemen in de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moeten ze, in overleg met de ondernemingsraad (OR), beleid ontwikkelen om seksuele intimidatie tegen te gaan. Werkgevers die niet aan hun zorgplicht voldoen, zijn mogelijk aansprakelijk voor eventuele (psychische) schade. Maar dat is slechts één van de vele nadelige gevolgen van een onveilige bedrijfscultuur. Lees verder…

Nu ook Microsoft Office trainingen

14-09-2021 Online trainingen op verschillende niveaus, die zelfstandig kunnen worden gevolgd, met begeleiding op afstand. Er zijn modules zijn op mbo-niveau 2. In deze modules komen de basisvaardigheden aan bod en de meestgebruikte functies van het programma. De basismodules zijn op mbo-niveau 3/4 en zijn veel uitgebreider dan de beginmodules. Hier gaat het om efficient leren werken met de verschillende programma’s. Voor iedereen die meer nodig heeft dan basis computervaardigheden zijn er de vervolgmodules op niveau 4. Zoals de beroepsgerichte trainingen Excel 2019 voor medewerkers in het financiële werkveld en Outlook 2019 voor administratieve en secretariële medewerkers. Tenslotte de MOS-modules (Microsoft Office Specialist). Deze staan voor kwaliteit en zijn een waardevolle aanvulling op elk cv. De trainingen kunnen zelfstandig en online gevolgd worden, met begeleiding op afstand. Zo is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de lesstof en de ingestuurde opdrachten worden nagekeken en van feedback voorzien. Lees verder…

Wat moet de werkgever doen aan PSA?

PW Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een van de oorzaken van werkstress en al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar wat is PSA nu precies en wat moet u volgens de Arbowet doen om PSA te voorkomen? De Arbowet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting: “factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken”. Concreet gaat het daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Lees verder…
VOOR PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING