NIEUWS

Ongewenst gedrag vaak onderbelicht in

RI&E’s

BG Magazine - 03-09-2020 De RI&E is een instrument waarmee knelpunten in veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk in kaart worden gebracht. Het begrip welzijn is inmiddels vervangen door het begrip ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ afgekort als PSA. Hier is tevens een oorzaak aangekoppeld. PSA kan veroorzaakt worden door ongewenst gedrag en door werkdruk dat stress tot gevolg heeft. Sinds enige jaren voert Inspectie SZW inspecties uit bij bedrijven en organisaties om toe te zien op welke wijze werkgevers invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren om PSA op de werkvloer tegen te gaan. Uit deze inspecties blijkt dat dit onderwerp in veel RI&E’s onvoldoende wordt geïnventariseerd. Lees verder…

Talentontwikkeling op de schop door

corona?

PW 11-08-2020 Door de coronacrisis is ook de wereld van opleiding, leren en ontwikkeling op z'n kop gezet. Veel bedrijven nemen nu hun talent- ontwikkelingsprogramma's onder de loep. Wordt opleiden en ontwikkelen op afstand de nieuwe standaard? Door gebruik te maken van het brede scala aan mogelijkheden van het afstandsonderwijs, durven steeds meer HR-managers een slimme mix te maken die 70 procent van het afstandsonderwijs en 30 procent van het klassikaal onderwijs omvat. ‘Veel grote bedrijven zijn op dit moment bezig met het herzien van hun talentontwikkelingsprogramma’s op zoek naar nieuwe oplossingen zoals individuele coaching of co-ontwikkelingsprogramma”, zegt Nathalie Ducray, chief program & coach community officer bij MoovOne. Lees verder…
Yvonne van Lingen  | Opleidien en ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen vraagt

maatwerk

NRTO 12-06-2020 Door de uitbraak van het coronavirus vindt het werk, waar het mogelijk is, thuis plaats. Thuis werken zal de digitale vaardigheden van de werkende bevolking vergroten. Dit geldt ook voor de vaardigheden om online te leren. Deze periode van thuis werken en thuis zitten zal een katalysator zijn voor online werken én online leren. Maatwerk en flexibiliteit in leervormen en aanbod zal altijd nodig zijn. Wanneer kan online leren een goed alternatief zijn voor fysieke (klassikale) onderwijsvormen? Welke principes zijn leidend bij de toepassing van online leren? Lees verder…

Coaching & Training in coronatijd

22-05-2020 Nu online coaching en online workshops, om je veilig verder te ontwikkelen in tijden van Corona!

Online coaching

De begeleiding bestaat uit een combinatie van online ontmoetingen, opdrachten en schriftelijk contact. Lees verder…

Online workshops

De workshops bestaan uit enkele online ontmoetingen aangevuld met zelfstudie in de online leeromgeving. Lees verder…

Online vertrouwenspersoon

Voor alle gesprekken maken we gebruik van online ontmoetingen in Zoom en eventueel het online platform. Lees verder…
Yvonne van Lingen | Online coaching * Blended coaching
Yvonne van Lingen | Online coaching & training
Yvonne van Lingen | Online leren * Blended learning

NIEUWS

Ongewenst gedrag vaak onderbelicht in RI&E’s

BG Magazine - 03-09-2020 De RI&E is een instrument waarmee knelpunten in veiligheid, gezondheid en welzijn in het werk in kaart worden gebracht. Het begrip welzijn is inmiddels vervangen door het begrip ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ afgekort als PSA. Hier is tevens een oorzaak aangekoppeld. PSA kan veroorzaakt worden door ongewenst gedrag en door werkdruk dat stress tot gevolg heeft. Sinds enige jaren voert Inspectie SZW inspecties uit bij bedrijven en organisaties om toe te zien op welke wijze werkgevers invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren om PSA op de werkvloer tegen te gaan. Uit deze inspecties blijkt dat dit onderwerp in veel RI&E’s onvoldoende wordt geïnventariseerd. Lees verder…

Talentontwikkeling op de schop door corona?

PW 11-08-2020 Door de coronacrisis is ook de wereld van opleiding, leren en ontwikkeling op z'n kop gezet. Veel bedrijven nemen nu hun talentontwikkelingsprogramma's onder de loep. Wordt opleiden en ontwikkelen op afstand de nieuwe standaard? Door gebruik te maken van het brede scala aan mogelijkheden van het afstandsonderwijs, durven steeds meer HR-managers een slimme mix te maken die 70 procent van het afstandsonderwijs en 30 procent van het klassikaal onderwijs omvat. ‘Veel grote bedrijven zijn op dit moment bezig met het herzien van hun talentontwikkelingsprogramma’s op zoek naar nieuwe oplossingen zoals individuele coaching of co-ontwikkelingsprogramma”, zegt Nathalie Ducray, chief program & coach community officer bij MoovOne. Lees verder…

Leven lang ontwikkelen vraagt maatwerk

NRTO 12-06-2020 Door de uitbraak van het coronavirus vindt het werk, waar het mogelijk is, thuis plaats. Thuis werken zal de digitale vaardigheden van de werkende bevolking vergroten. Dit geldt ook voor de vaardigheden om online te leren. Deze periode van thuis werken en thuis zitten zal een katalysator zijn voor online werken én online leren. Maatwerk en flexibiliteit in leervormen en aanbod zal altijd nodig zijn. Wanneer kan online leren een goed alternatief zijn voor fysieke (klassikale) onderwijsvormen? Welke principes zijn leidend bij de toepassing van online leren? Lees verder…

Coaching & Training in coronatijd

22-05-2020 Nu online coaching en online workshops, om je veilig verder te ontwikkelen in tijden van Corona!

Online coaching

De begeleiding bestaat uit een combinatie van online ontmoetingen, opdrachten en schriftelijk contact. Lees verder…

Online workshops

De workshops bestaan uit enkele online ontmoetingen aangevuld met zelfstudie in de online leeromgeving. Lees verder…

Online vertrouwenspersoon

Voor alle gesprekken maken we gebruik van online ontmoetingen in Zoom en eventueel het online platform. Lees verder…
Yvonne van Lingen | Online leren * Blended learning