Toepassingen van NLP

Coaching

Bij coaching staat het doel centraal. Je ervaart nu een probleem en de coach helpt je om uit te zoeken wat je anders wilt, wat je tegenhoudt en wat je nodig hebt om de gewenste situatie te bereiken. NLP is zeer doelgericht en heeft een groot aantal effectieve methoden en technieken om in korte tijd je doel te bereiken.

Therapie

Bij therapie staat de verandering centraal. Je ervaart een belemmering om te doen wat je graag wilt en je wilt iets veranderen aan je gedrag om het gewenste te bereiken. NLP geeft je technieken om op een eenvoudige en snelle manier de verandering tot stand te brengen. Deze technieken zijn niet geschikt bij ernstige psychische aandoeningen.

Presentaties en training

NLP beschikt over technieken die trainers en sprekers kunnen gebruiken om hun presentatie te verbeteren en krachtiger te maken. Bijvoorbeeld bij het contact maken met de deelnemers, je houding en uitstraling, en het overbrengen van de boodschap.

Management

Leidinggevenden kunnen met technieken uit NLP hun communicatie met medewerkers of collega’s effectiever maken, net zoals het krijgen van meer inzicht hoe ze het beste uit de medewerker en het team kunnen halen.

Persoonlijke effectiviteit

NLP kan je helpen je eigen effectiviteit blijvend te verbeteren door meer inzicht in je eigen handelen, het aangeven van grenzen en het vermogen om doelen te stellen en te behalen.

Sales

In sales kunnen betere resultaten worden bereikt door het toepassen van NLP-technieken, zoals bij het contact met de potentiële klant en het helder krijgen van de specifieke wensen en eisen van de klant. Zie ook: Online bedrijfscoach Zie ook: Wanneer een bedrijfscoach? Zie ook: Werkwijze
NLP De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een verzameling van technieken en methoden die inzicht geeft in ons denken en handelen. Het helpt bij het nemen van beslissingen en het inrichten van je leven. NLP bestaat uit de volgende bouwstenen: Contact maken Je kunt met je fysiologie, je stem en je woorden ervoor zorgen dat je aansluiting vindt bij de ander (rapport).

Doelgerichtheid

Doelen stellen en halen is waar

het om draait in NLP. Het

hebben van een doel bepaalt je

focus en zorgt ervoor dat het

resultaat binnen handbereik

komt.

Zintuigen

De beelden van de

werkelijkheid worden

opgebouwd via de zintuigen.

Zintuigen spelen een

belangrijke rol.

Flexibiliteit

Flexibiliteit zorgt voor een groot

aanpassingsvermogen. Hoe

flexibeler je bent, des te meer

mogelijkheden je hebt.

Yvonne van Lingen | Toepassingen van NLP
Yvonne van Lingen | Online coaching & training