mEER InformATIE

Leeromgeving

Voor de deelnemer zijn drie onderdelen belangrijk:

Opdrachten

De deelnemer werkt in de hoofdstukken aan opdrachten. Elke opdracht begint met een instructiefilm. Een deelnemer ziet en hoort duidelijke uitleg wat hij moet uitvoeren en hoe het werkt. Daarna beantwoordt de deelnemer vragen en gaat aan de slag met de opdrachten.

Toetsen

Bij elk hoofdstuk zijn er zo’n 20-25 toetsvragen beschikbaar om de voortgang te controleren.

Overzichten

In het hoofdstuk Overzichten staan instructiefilms en een samenvatting van alle onderwerpen.

Begeleiding

Tijdens het doorwerken van de training is het mogelijk om vragen te stellen. Daarnaast zullen de opdrachten nagekeken worden en van feedback voorzien.

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist (MOS) is bestemd voor deelnemers die moeten uitkomen op een 'gevorderd' niveau. De modules zijn voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden. Ze zijn o.a. geschikt voor financiële, secretariële of juridische beroepsopleidingen. Ook ervaren computergebruikers leren in deze modules nieuwe en nuttige mogelijkheden. Een MOS-module is cursorisch opgebouwd en begint met het stapsgewijs vergroten van de basiskennis en vaardigheden. Er is geen voorkennis nodig. De modules bestaan uit theorie en praktijk. De deelnemer voert praktijkopdrachten uit, in het programma zelf. Middels instructiefilms en korte samenvattingen leert zo doelmatig met het programma omgaan. De MOS modules zijn een uitstekende voorbereiding op de MOS-examens. Een kandidaat die na het volgen van de module een examen maakt, heeft een zeer goede voorbereiding waardoor de slagingskans groot is. Medewerkers met een MOS-certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Ze leveren een hogere productiviteit en is er een hogere efficiëntie bij het werken met Microsoft Office software. Een MOS-certificaat staat voor kwaliteit en is een waardevolle aanvulling op elk cv.
YvL Projects De Rode Eenhoorn 11 a | 1606 DA VENHUIZEN | 0228 75 1966 | © YvL 2022
Communication in projects

Opbouw

Een module bestaat uit opdrachten, instructiefilms, samenvattingen en toetsen. Nadat alle hoofdstukken zijn afgerond, kan de module afgesloten worden met een eindtoets.

Materiaal

We maken gebruik van online lesmateriaal.

Begeleiding

Tijdens het doorwerken van de training is het mogelijk om vragen te stellen. Daarnaast zullen de opdrachten nagekeken worden en van feedback voorzien.

Maatwerk

Trainingen kunnen beginnen met een 0-meting. Hiermee wordt de aanwezige voorkennis gemeten. Dit geeft een goed beeld van de leerbehoefte en wordt gevold door een leeradvies.

Microsoft Office Specialist

De MOS-modules (niveau 4) zijn een uitstekende voorbereiding op de internationaal erkende MOS-examens.

Meer informatie?

Wil je overleggen of heb je advies nodig? Of heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op via e-mail, het contactformulier of telefonisch. Ik help je graag verder!

mEER InformATIE

Leeromgeving

Voor de deelnemer zijn drie onderdelen belangrijk:

Opdrachten

De deelnemer werkt in de hoofdstukken aan opdrachten. Elke opdracht begint met een instructiefilm. Een deelnemer ziet en hoort duidelijke uitleg wat hij moet uitvoeren en hoe het werkt. Daarna beantwoordt de deelnemer vragen en gaat aan de slag met de opdrachten.

Toetsen

Bij elk hoofdstuk zijn er zo’n 20-25 toetsvragen beschikbaar om de voortgang te controleren.

Overzichten

In het hoofdstuk Overzichten staan instructiefilms en een samenvatting van alle onderwerpen.

Begeleiding

Tijdens het doorwerken van de training is het mogelijk om vragen te stellen. Daarnaast zullen de opdrachten nagekeken worden en van feedback voorzien.

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist (MOS) is bestemd voor deelnemers die moeten uitkomen op een 'gevorderd' niveau. De modules zijn voor iedereen die meer nodig heeft dan de basis computervaardigheden. Ze zijn o.a. geschikt voor financiële, secretariële of juridische beroepsopleidingen. Ook ervaren computergebruikers leren in deze modules nieuwe en nuttige mogelijkheden. Een MOS-module is cursorisch opgebouwd en begint met het stapsgewijs vergroten van de basiskennis en vaardigheden. Er is geen voorkennis nodig. De modules bestaan uit theorie en praktijk. De deelnemer voert praktijkopdrachten uit, in het programma zelf. Middels instructiefilms en korte samenvattingen leert zo doelmatig met het programma omgaan. De MOS modules zijn een uitstekende voorbereiding op de MOS-examens. Een kandidaat die na het volgen van de module een examen maakt, heeft een zeer goede voorbereiding waardoor de slagingskans groot is. Medewerkers met een MOS-certificaat hebben een goede tot zeer goede computervaardigheid. Ze leveren een hogere productiviteit en is er een hogere efficiëntie bij het werken met Microsoft Office software. Een MOS-certificaat staat voor kwaliteit en is een waardevolle aanvulling op elk cv.
COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN voor Projectmanagers