Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor medewerkers. Iedereen in de organisatie die ergens mee zit, kan bij een vertrouwenspersoon terecht om hier onder vier ogen over te spreken. Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen. Bij de ‘Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen’ kunnen mensen terecht met problemen zoals pesten, intimidatie en discriminatie. De ‘Vertrouwenspersoon Integriteit’ speelt een rol bij vermoedens van integriteitsschendingen of misstanden en bij de preventie ervan. Deze functies worden vaak samengevoegd.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit zorg ik voor de opvang en begeleiding van de medewerker bij meldingen en klachten. Ik bied een luisterend oor, denk mee en geef ondersteuning bij mogelijke vervolgstappen.
Yvonne van Lingen Bedrijfscoaching | Training
De Rol van de Vertrouwenspersoon (SWZ)

Ongewenste Omgangsvormen

Hieronder vallen discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren. Hierbij richt ik me met name op het belang van de klager. Ik sta achter de klager, maar die houdt zelf de regie en bepaalt de volgende stappen.

Integriteit

Voorbeelden van niet-integer gedrag zijn fraude, diefstal van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenwerkzaamheden en machtsmisbruik. In dit geval kan een medewerker bij mij terecht voor het veilig bespreken en melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden. Ook kan ik adviseren over de juiste te nemen stappen.

Geheimhouding

Voor de vertrouwenspersoon geldt een geheim- houdingsplicht. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen vertrouwenspersoon en medewerkers plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Kwaliteit

Ik ben een LVV erkend vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (LVV).

Hoe werkt het?

Medewerkers kunnen contact met mij opnemen wanneer dat nodig is. Het is belangrijk dat de gesprekken in alle rust en privacy kunnen plaats- vinden. Het eerste gesprek kan ook telefonisch of via een online meeting gevoerd worden.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon voor uw organisatie? Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak!

Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor medewerkers. Iedereen in de organisatie die ergens mee zit, kan bij een vertrouwenspersoon terecht om hier onder vier ogen over te spreken. Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen. Bij de ‘Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen’ kunnen mensen terecht met problemen zoals pesten, intimidatie en discriminatie. De ‘Vertrouwenspersoon Integriteit’ speelt een rol bij vermoedens van integriteitsschendingen of misstanden en bij de preventie ervan. Deze functies worden vaak samengevoegd.

Wat doet een

vertrouwenspersoon?

Als externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit zorg ik voor de opvang en begeleiding van de medewerker bij meldingen en klachten. Ik bied een luisterend oor, denk mee en geef ondersteuning bij mogelijke vervolgstappen. De Rol van de Vertrouwenspersoon (SWZ) Ongewenste Omgangsvormen Hieronder vallen discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren. Hierbij richt ik me met name op het belang van de klager. Ik sta achter de klager, maar die houdt zelf de regie en bepaalt de volgende stappen.

Integriteit

Voorbeelden van niet-integer gedrag zijn fraude, diefstal van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenwerkzaamheden en machtsmisbruik. In dit geval kan een medewerker bij mij terecht voor het veilig bespreken en melden van vermoedens van misstanden en onregelmatigheden. Ook kan ik adviseren over de juiste te nemen stappen.

Geheimhouding

Voor de vertrouwenspersoon geldt een geheimhoudingsplicht. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen vertrouwenspersoon en medewerkers plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Kwaliteit

Ik ben een LVV erkend vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (LVV).

Hoe werkt het?

Medewerkers kunnen contact met mij opnemen wanneer dat nodig is. Het is belangrijk dat de gesprekken in alle rust en privacy kunnen plaats- vinden. Het eerste gesprek kan ook telefonisch of via een online meeting gevoerd worden.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon voor uw organisatie? Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak!
Yvonne van Lingen Bedrijfscoaching | Training